Židovski deserti, poredak

Kad se Pashada približavao ovaj ponedjeljak, odlučio sam dati na Internet popis koji sam napravio u glavi, svjesno ili un-, desetljećima: rang židovskih deserta, od najboljih do geltova